Ajankohtaista

Teollisuuden työttömyyskassahanke etenee

20.02.2017

Kolmen SAK:laisen teollisuusliiton ja työttömyyskassan hallitukset ovat hyväksyneet projektihallituksen esityksen uudeksi liitoksi ja kassaksi. Lopulliset päätökset tehdään toukokuussa.

Työttömyyskassojen yhdistymishankkeen taustalla on kolmen SAK:laisen teollisuusliiton fuusiohanke. Metallityöväen Liiton, Puuliiton ja TEAM-liiton hallitukset ovat hyväksyneet liittojen yhteisen projektihallituksen esityksen uudeksi liitoksi. Lopulliset päätökset asiasta tehdään liittojen kokouksissa toukokuussa.

Työttömyyskassat puolestaan yhdistyvät niin, että Puualojen ja Teollisuusalojen työttömyyskassat sulautuvat Metallityöväen Työttömyyskassaan. Uuden kassan nimeksi tulee Teollisuuden työttömyyskassa. Työttömyyskassojen sulautumisesta päätetään lopullisesti kassojen edustajiston kokouksissa toukokuussa 2017.

Uusi Teollisuuden työttömyyskassa aloittaisi toimintansa 1.1.2018. Jos yhdistyvien työttömyyskassojen jäsenmääränkehitys jatkuu samankaltaisena kuin edeltävinä 10 vuotena, niin uuden kassan jäsenmäärä vuonna 2018 olisi arviolta noin 154 000.

Työttömyyskassoissa sulautumisella tavoitellaan kustannussäästöjä pidemmällä aikavälillä sekä taloudellisesti vahvempaa palkansaajakassaa. Sulautumisen myötä kassojen kuluissa saavutettaisiin synergiaetuja.

Tavoitteena on työttömyyskassa, jolla on laaja-alaiset asiointiväylät ja palvelut. Kassa pystyisi myös nykyistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä yhteiskunnan muutosten ja jäsenistön vaatimusten tuomiin kehitystarpeisiin.

Uuden kassan hallitus ja valtuusto valittaisiin toukokuun edustajiston kokouksessa, mutta niiden toimikaudet alkaisivat ensi vuoden alussa.

Esitys ja sen tausta-aineisto Teollisuuden työttömyyskassaksi (pdf)

Liittofuusiosta lisää Metallityöväen Liiton sivuilla

« Uutislistaukseen