Takaisin

Etuuksien maksut ja verotus vuodenvaihteessa

Ennakonpidätys ja verokortit vuodenvaihteessa

Tammikuussa ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2016 joulukuun ennakonpidätystiedoilla, mutta korotettuna vähintään 25 prosenttiin. Verokertymät nollataan vuodenvaihteessa.

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta uudet ennakonpidätystiedot 1.2.2017 alkaen, joten verottajan kotiin postittamaa palkkaa varten annettua verokorttia ei tarvitse toimittaa työttömyyskassalle. Muutosverokortti palkkaa tai etuutta varten sen sijaan täytyy toimittaa erikseen.

Etuuksien indeksitarkistus

Vuodenvaihteessa etuuksia tarkistetaan indeksillä. Ansiopäivärahan suuruus on sidottu peruspäivärahan suuruuteen, joka indeksitarkistuksen seurauksena laskee 0,85 prosenttia eli 32,40 euroon päivässä. Tästä syystä myös ansiopäivärahan taso laskee ensi vuoden alusta alkaen.

Indeksitarkistus koskee myös kaikkia jo maksussa olevia päivärahoja. Ilman korotettua ansio-osaa maksettavan ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä palkasta riippuen useimmalla noin 4-10 euroa. Lapsikorotukset laskevat enimmillään noin 1,70 euroa kuukaudessa. Korotetun ansio-osan taso laskee vuodenvaihteessa lakimuutoksesta johtuen enemmän.

Koska vuorottelukorvauksen suuruus lasketaan työttömyyspäivärahan suuruuden perusteella, indeksitarkistus vaikuttaa myös siihen.

Ansiopäivärahan maksu vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteen arkipyhäpäivät aiheuttavat joitakin muutoksia ansiopäivärahan maksuaikatauluihin. Suosittelemme hakemusten toimittamista sähköisen asioinnin kautta, koska ne ovat kassan käytössä välittömästi lähettämisen jälkeen.

Jatkohakemukset, joissa on neljä kalenteriviikkoa työttömyys- tai lomautusaikaa, maksetaan alla olevan maksuaikataulun mukaisesti. Ensihakemuksiin ja jatkohakemuksiin, joissa on työssäoloaikaa tai muuta selvitystä vaativaa, ei voida vuodenvaihteessa taata tiettyä maksupäivää.

Neljän kalenteriviikon työttömyys- tai lomautusajan jatkohakemusten maksuaikataulu

Hakujakso

Maksupäivä

28.11.-25.12.2016

Jos hakemus saapuu kassalle keskiviikkoon 27.12.2016 klo 16.00 mennessä, päiväraha maksetaan perjantaina 30.12.2016. 28.12.2016 ja sen jälkeen saapuneet hakemukset maksetaan seuraavaan mahdolliseen maksupäivään, aikaisintaan 30.12.2016.

5.12.2016-1.1.2017

Jos hakemus saapuu kassalle tiistaihin 3.1.2017 klo 16.00 mennessä, päiväraha maksetaan torstaina 5.1.2016.

Tämän jälkeen saapuvat hakemukset maksetaan aikaisintaan maanantaina 9.1.2017.