Etuudet joilla ei ole vaikutusta päivärahaan

Ansiopäivärahan määrään ei ole vaikutusta seuraavilla sosiaalietuuksilla:

 • Lapsilisä
 • Kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio
 • Asumistuki
 • Perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • Sotilasavustus
 • Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • Vammaistuki
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Ylimääräiset sotaeläkkeet
 • Rintamasotilaseläke
 • Liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki
 • 1.1.2017 alkaen osittainen varhennettu vanhuuseläke