Jäsenyydestä

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkansaaja, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee metalli- ja teknologiateollisuuden eri alojen, huolto- ja kunnossapitoalojen, auto- ja konealojen sekä tietoliikenne-, energia-, pelti- ja teollisuuseristys-, metsäteollisuuden korjaamo-, kaivos- ja jalometallialan sekä edellä mainittuihin aloihin rinnastettavien alojen ammateissa.

Palkansaajana pidetään sellaista työntekijää, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan maksamia etuuksia ovat ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus. Etuuksia myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.