Jäsenyystietojen muutokset

Tilinumero

Muuttunut tilinumero on ilmoitettava aina kirjallisesti. Uuden tilinumeron voi merkitä sähköisen asioinnin kautta lähetettävään hakemukseen tai sen voi lähettää sähköisesti (liitteenä), faksilla tai postitse. Tilinumeron muutoksista ei ole mahdollista ilmoittaa puhelimitse.

Lapsitiedot

Jäsenen on ilmoitettava kassalle sellaisten alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat, joista haetaan lapsikorotusta. Lapsikorotukset maksetaan enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti siitä päivästä lukien, kun niitä haetaan maksettaviksi.

Samassa taloudessa asuvasta (avopuolison tai puolison) alle 18-vuotiaasta lapsesta on myös oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Erilleen muutettaessa, on jäsenen ilmoitettava asiasta kassaan viipymättä. Omasta huollettavasta lapsesta on oikeus lapsikorotukseen siihen saakka, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voi ilmoittaa kassalle sähköisen asioinnin kautta omia tietojaan muuttamalla, merkitsemällä tieto jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai puhelimitse soittamalla palvelunumeroon.