Hakemusten käsittelytilanne 13.12.2017

Hakemuslaji

Käsittelyaika

Käsittelyssä nyt

Ensimmäinen hakemus

alle kaksi viikkoa

7.12.2017 saapuneet

Hakemus, jossa työpäiviä

alle kaksi viikkoa

4.12.2017 saapuneet

Jatkohakemukset neljältä kalenteriviikolta, joissa on vain työtöntä aikaa ja jotka ovat suoraa jatkoa edelliselle hakemukselle, maksetaan neljän viikoin välein. Maksuaikataulu on porrastettu hakemuksen saapumisen mukaisesti. Alkuviikon aikana saapuneiden jatkohakemusten päivärahat maksetaan tilille perjantaina.

Jatkohakemusten, joissa on hakujaksolla  työttömän ajan lisäksi myös työpäiviä, käsittelyaika on tällä hetkellä alle kaksi viikkoa. Tähän ryhmään kuuluvat myös hakemukset lyhennetyn työviikon ajalta. Tällä hetkellä käsitellään 4.12.2017 saapuneita hakemuksia.

Ansiopäiväraha on maksussa aikaisintaan muutaman päivän kuluttua käsittelyyn ottamisesta. Jos hakemus tai liitetiedot ovat puutteellisia, kassa toimittaa hakijalle lisäselvityspyynnön.

Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa päivärahaoikeuden alkamisesta lukien. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös jatkohakemuksia.

Oman hakemuksesi saapumispäivän voit tarkistaa sähköisen asioinnin palvelussa.

Vuorottelukorvauksen käsittelyaika

Vuorottelukorvaus maksetaan ensimmäisen maksun jälkeen neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Maksupäivä on torstai.

Vuoden 2017 maksupäivät

Jakso

Maksupäivä

23.10.2017 – 19.11.2017

23.11.2017

20.11.2017 – 17.12.2017

21.12.2017

Vuorotteluvapaan alkaessa kesken jakson, ensimmäinen vuorottelukorvaus maksetaan kyseisen jakson maksupäivänä, jos vuorottelukorvauksen myöntämisen edellytykset ovat kunnossa.