Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 95-kertaisen perusosan määrän, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan edellytyksenä on, että palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle sitovan lausunnon.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä palvelun ajalta.