Liikkuvuusavustuksen hakeminen ja maksaminen

Työttömyyskassat maksavat vuoden 2017 alusta alkaen uutta etuutta, jonka nimi on liikkuvuusavustus. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen noin 700 euroa kuukaudessa, ja se on veronalaista tuloa. Jos sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, muista hakea avustusta ennen työn alkamista. Avustusta ei voi hakea enää työn alettua. Hakulomakkeen löydät täältä.

Hakemuksen täyttäminen

Voit olla oikeutettu liikkuvuusavustukseen, jos vastaanotat työttömänä

  • kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai
  • osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Katso tarkemmat tiedot etuusoikeudesta täältä.

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työn alkamista. Hakulomakkeen löydät täältä.

Työsuhteen tiedot

Täytä hakulomakkeelle tiedot työstä, jonka aloitat. Työnantaja- ja työsuhdetiedoista selvitetään oikeutesi liikkuvuusavustukseen, joten täytä ne huolellisesti. Merkitse lomakkeelle työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä. Työaika on etuusoikeuden kannalta ratkaiseva tieto, merkitse hakemukselle sopimasi työaika. Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun se on sinulla käytettävissä. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa myös muun selvityksen työsuhteen tiedoista.

Työmatka

Lomakkeella sinulta pyydetään selvitystä työmatkan kestosta. Täytä tiedot työmatkan kestosta keskimäärin yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa oloissa. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössä, selvitä matkan kesto julkisilla kulkuvälineillä mahdollisine vaihtoaikoineen. Ilmoita vain työmatkaan kuluva aika, esimerkiksi lasten vieminen hoitopaikkaan ei kuulu työmatkaan.

Sosiaalietuudet

Ilmoita lomakkeella myös saamistasi muista sosiaalietuuksista. Esimerkiksi sairaspäiväraha, työkyvyttömyyseläke ja vanhempainraha estävät liikkuvuusavustuksen maksamisen samalle ajalle.

Hakemuslomakkeen toimittaminen

Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake ja toimita se työttömyyskassaan joko liitteenä sähköisen asioinnin kautta (valitse asiakirjalajiksi liikkuvuusavustushakemus) tai postitse. Muista toimittaa hakemus kassaan ennen työn alkamista.

Muutoksista ilmoittaminen

Samalla lomakkeella voit ilmoittaa myöhemmin työsuhteeseen tulevista muutoksista. Ilmoitettavia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • työsuhteen päättymispäivän muutos
  • lomautus tai
  • työnteon muu keskeytyminen

Työsuhteen piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteen aikana ei pidennä maksujakson kestoa.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustusta maksetaan 30, 45 tai 60 päivän jaksolta, enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Avustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan sitä maksetaan sen perusteena olevan työsuhteen alkamisesta lukien.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa ja lapsikorotusta, ja se on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätystä korotetaan vähintään 25 prosenttiin. Etuutta varten annetun verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.

Liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen neljän viikon jaksoissa. Ensimmäinen maksu voi kuitenkin olla jo kahden viikon ajalta. Seuraavat maksut maksetaan vähintään kuukauden välein. Liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjakson ajalta yhden hakemuksen perusteella. Jatkomaksuja varten ei siis tarvita uuden hakemuslomakkeen täyttämistä.

Liikkuvuusavustuksen maksamisesta annetaan ensimmäisen maksun yhteydessä päätös.

Ilmoita työsuhteeseen mahdollisesti myöhemmin tulevista muutoksista työttömyyskassalle liikkuvuusavustuksen hakulomakkeella.