Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassat maksavat vuoden 2017 alusta alkaen uutta etuutta, jonka nimi on liikkuvuusavustus. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen noin 700 euroa kuukaudessa, ja se on veronalaista tuloa. Jos sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, muista hakea avustusta ennen työn alkamista. Avustusta ei voi hakea enää työn alettua. Hakulomake (pdf)

Liikkuvuusavustuksen edellytykset

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  • hakijalla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista,
  • työmatka on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä,
  • työaika on vähintään 18 tuntia viikossa,
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta ja
  • avustusta on haettu ennen työsuhteen alkamista

Liikkuvuusavustusta maksetaan työttömyysetuuteen oikeutetulle

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on työttömyysetuuden saaja välittömästi ennen työsuhteen alkamista. Lisäksi liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos hakijalle ei ole maksettu työttömyysetuutta jostain seuraavasta syystä:

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
  • työssäolovelvoite
  • ansiopäivärahan omavastuuaika

Työmatkan kesto

Työmatkan tulee olla työn alkaessa kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.

Työmatka on aika, joka henkilöltä kuluu asuinpaikasta työpaikalle. Matkan kestoa arvioidaan yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa kelioloissa. Jos avustuksen hakijalla ei ole autoa käytössään, matka-aikana huomioidaan julkisilla kulkuvälineillä tehty matka vaihto-aikoineen ja odotuksineen. Matka-aika arvioidaan nopeimman käytössä olevan kulkuvälineen mukaan.

Jos matka-aika myöhemmin työsuhteen aikana lyhenee, sillä ei ole vaikutusta etuusoikeuteen.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös silloin, jos työn vastaanotettuaan muuttaa lähemmäs työpaikkaa, ja työmatka ennen muuttoa olisi ollut avustukseen oikeuttava.

Työaika

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että työaika on työsuhteen alkaessa keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.

Työsuhteen kesto

Liikkuvuusavustuksen perusteena olevan työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kuukautta 30 päivää
3 kuukautta 45 päivää
4 kuukautta 60 päivää

Liikkuvuusavusta maksetaan avustusjakson keston ajalla viideltä päivältä viikossa. Jakso ei pidenny, vaikka joltain päiviltä avustusta ei maksettaisi esimerkiksi sairaspäivärahaoikeuden vuoksi.

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, kun työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet esimerkiksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että etuutta on haettu työttömyyskassalta ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustuksen hakemisesta ja maksamisesta löydät tarkempaa tietoa täältä.