Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeuden saavuttaakseen tulee jäsenen olla tietyn ikäinen ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Jotta lisäpäiviin olisi oikeus, edellytetään lisäksi, että jäsen on ollut eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Tällöin henkilöllä on oikeus saada ansiopäivärahaa kassasta 500 päivän enimmäismäärän estämättä sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täyttää 65 vuotta.

Oikeus lisäpäiviin on yllämainittujen ehtojen täyttyessä jäsenellä, jotka ovat:

  • syntyneet vuosina 1955 - 1956 ja täyttävät 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttävät 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Päivärahaoikeuden jälkeen jäsenellä on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä. Ennen vuotta 1958 syntynyt voi halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, eikä eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Jäsen tarvitsee tällöin todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä. Vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneet voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.