Muutokset työsuhteeseen

Työsuhteen päättyessä tai muuttuessa esimerkiksi osa-aikaiseksi on tästä ilmoitettava hakemuksessa.

Lomautuksen päättyessä irtisanomiseen on kassaan toimitettava kopio irtisanomisilmoituksesta ja työtodistuksesta, sekä palkkatodistus työsuhteen päättymiseen asti. Jäsenen on ilmoitettava työsuhteen päättymisestä myös TE-toimistoon.

Osa-aikatyön alkaminen

Kokoaikaisen työsuhteen muuttuessa osa-aikaiseksi työnantajan aloitteesta on kassalle lähetettävä kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus kokoaikatyön päättymiseen asti.