Päivärahan uudelleen laskeminen ja 80 prosentin suoja

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ja edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa.

Työssäoloehto on 26 viikkoa, kun jäsen on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden viikon 29.12.2013 jälkeen. Ellei työssäoloehdon täyttäviä viikkoja ole, työssäoloehto on 34 viikkoa.

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on määritelty silloin. Vaikka päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen (eikä omavastuuaikaa aseteta) alkaa kuitenkin enimmäisaika alusta joka kerta työssäoloehdon täyttyessä.

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2017 vähintään 1187 euroa kuukaudessa.

Poikkeuksen päivärahan uudelleen laskemiseen muodostavat työssäoloehdon täyttyminen tiettyjen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta (omaehtoisen opiskelu ja työvoimapoliittinen koulutus), jolloin päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy enimmäisaikana, uudelleen laskettava päiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. 80 prosentin vertailussa ei huomioida lapsikorotusta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jälkeen.

Työttömyyskassa seuraa uuden 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymistä jäsenen ollessa päivärahan saajana. Työssäoloseurannan vuoksi on tärkeää, että jäsen pyytää palkkatodistuksen työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä.