Työkyvyttömän oikeus päivärahaan

Ansiopäivärahan saamiselle on määritelty tiettyjä edellytyksiä. Näistä poiketen voidaan ansiopäivärahaa maksaa jäsenelle seuraavin edellytyksin myös työkyvyttömyysajalta:

  • Jäsen on saanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa
  • Jäsen on edelleen työkyvytön
  • Työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty

Näiden ehtojen täyttyessä voi jäsenellä olla oikeus ansiopäivärahaan. Silloin tarvitsemme päivärahaoikeuden selvittämiseksi:

  • Työvoimapoliittisen lausunnon TE-toimistosta
  • Kelan päätöksen sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä
  • Voimassa olevan lääkärintodistuksen
  • Todistuksen siitä, että työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty
  • Mikäli jäsenellä on voimassa oleva työsuhde, työnantajan vapaamuotoisen todistuksen siitä, ettei työnantajalla ole tarjota jäsenen työkykyä vastaavaa työtä