Työnhakuun toiseen EU/ETA-maahan sekä Sveitsiin

Ansiopäivärahaan oikeutettu työtön jäsen (ei lomautettu) voi lähteä työnhakuun EU/ETA-maihin sekä Sveitsiin ja saada ansiopäivärahaa Suomesta enintään kolmen kuukauden ajalta. Lisäksi edellytyksenä on, että hän on ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana neljä viikkoa ennen lähtöä. Neljän viikon aika kuluu myös jäsenen osallistuessa työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömän on rekisteröidyttävä työnhakumaassa työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on poistunut Suomen työmarkkinoilta, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa lähtöpäivästä alkaen. Jos rekisteröityminen tapahtuu myöhemmin, päiväraha voidaan maksaa vasta rekisteröitymispäivästä alkaen.

Työnhakuun lähdöstä on ilmoitettava hyvissä ajoin sekä työttömyyskassalle että TE-toimistoon. Työttömyyskassa kirjoittaa ja lähettää postitse jäsenelle lomakkeen PD U2 Työttömyysetuusoikeuden säilyttäminen. PD U2 tulee olla työttömällä työnhakijalla ennen hänen lähtöään työnhakuun.

Työnhakijan on rekisteröidyttävä työnhakumaassa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän lakkaa olemasta TE-toimiston käytettävissä Suomessa. Kun rekisteröityminen työnhakijaksi on tapahtunut, lähettää työnhakumaan viranomainen työttömyyskassalle lomakkeen SED U009 Rekisteröinti-ilmoitus. Kassa informoi SED U009 lomakkeesta TE-toimistoa.

Ansiopäivärahan maksu keskeytyy työnhakumatkalle lähdettäessä lähtöpäivää edeltävään päivään SED U009 lomakkeen saapumiseen saakka. Työttömyyskassa maksaa päivärahan SED U009 lomakkeen ja työnhakijan lähettämän hakemuksen perusteella, ellei maksamiselle ole muuta estettä. Jäsenen on säilytettävä tili suomalaisessa pankissa, johon päiväraha voidaan maksaa.

Jos jäsen rekisteröityy työnhakijaksi työnhakumaassa, mutta ei ole ilmoittanut lähdöstään ennen työnhakumatkaa työttömyyskassalle ja TE-toimistolle, työnhakumaan viranomainen pyytää tarvitsemansa tiedot työttömyyskassalta lomakkeella SED U007 Maastavientiasiakirjaa koskeva pyyntö. Työttömyyskassa antaa pyydetyt tiedot työnhakumaan viranomaiselle lomakkeella SED U008 Maastavientiä koskeva asiakirja. Tämän jälkeen työnhakumaan viranomainen lähettää työttömyyskassalle lomakkeen SED U009 Rekisteröinti-ilmoitus. Työnhakijan hakemuksen käsitellään työnhakuun lähdön jälkeen SED U009 lomakkeen saavuttua työttömyyskassalle, ellei maksamiselle ole muuta estettä.

Työttömän on työnhakumatkalta palattuaan ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon Suomessa lomakkeen PD U2 voimassaoloaikana, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa työnhakumatkan jälkeen. Muussa tapauksessa päivärahaa ei voida maksaa ennen kuin hakija on ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston osoittamassa koulutuksessa vähintään neljä viikkoa.