Työskentely ei-sopimusmaassa  

Työssäoloehtoon ei voida lukea ei-sopimusmaassa tehtyä työtä. Jos työskentely ei-sopimusmaassa kestää enintään vuoden, voidaan ansiopäivärahaa maksaa henkilön palattua Suomeen ja hänen ilmoittauduttua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi seuraavin edellytyksin:

  • hän on pitänyt jäsenyytensä yllä myös ulkomailla työskentelyn ja oleskelun ajan ja
  • hän on täyttänyt työssäoloehdon ennen ulkomaille lähtöä.

Työskentelystä ei-sopimusmaassa tulee esittää luotettavat todistukset, joista ilmenee sekä työssäoloaika että palkkatiedot.

Jos työskentely ei-sopimusmaassa kestää yli vuoden, henkilön ei katsota kuuluvan Suomen sosiaaliturvan piiriin. Hän menettää oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan, oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan palautuu uudelleen vasta hänen täyttäessään uudestaan jäsenyysaikana 34 kalenteriviikon työssäoloehdon.

Ei-sopimusmaahan muutettaessa on hyvä olla yhteydessä työttömyyskassaan ennen lähtöä ja tarkistaa, miten tulee toimia, jotta jäsenyys ja päivärahaoikeus säilyisivät.