Työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä

EU/ETA-maissa tehty työ hyväksytään työssäoloehtoon, jos henkilö:

  • on Suomeen muutettuaan/palattuaan liittynyt työttömyyskassaan kuukauden kuluessa siitä, kun hänen työttömyysvakuutuksensa edellisessä sopimusmaassa on päättynyt ja
  • esittää työssäoloajalta lomakkeen U1.

Jos työskentely toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä on kestänyt yli vuoden, edellytetään vähintään neljän viikon työskentelyä Suomessa ennen kuin ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Tällöin päiväraha määritellään vaaditun neljän viikon työn palkasta.

Jos henkilö on ollut poissa Suomen työmarkkinoilta alle vuoden työskennellen toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan palattuaan Suomen työmarkkinoille työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien, aikaisintaan kuitenkin jäsenyyden alkamisesta lukien. Tällöin päiväraha määritellään työttömyyttä edeltäneestä työssäoloehdon täyttävästä työstä 34 kalenteriviikon ajalta.