Työskentely lähetettynä työntekijänä

Lähetetyksi työntekijäksi katsotaan palkkatyöntekijä, jonka työnantaja lähettää ulkomaille työhön enintään vuoden ajaksi. Aikaa voidaan pidentää yhdellä vuodella ja poikkeusluvalla enintään viiteen vuoteen asti.

Lähetetty työntekijä kuuluu työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin, mikäli työnantaja on hakenut työntekijälleen lähetetyn työntekijän statuksen joko Eläketurvakeskukselta (lähetettynä työntekijänä EU/ETA-maassa/Sveitsissä) tai Kelalta (lähettynä työntekijänä ei-sopimusmaassa). Työnantaja maksaa lähetetyn työntekijän vakuutusmaksut Suomeen.

Jos työntekijä Suomeen palattuaan jää työttömäksi, hänelle maksetaan ansiopäivärahaa, jos jäsenmaksut on hoidettu työn ja ulkomailla olon ajalta sekä ansiopäivärahan saamisehdot muuten täyttyvät.