Työskentely muuna kuin rajatyöntekijänä

Henkilö, joka asuu eri valtiossa kuin missä käy työssä ja joka palaa asuinmaahansa harvemmin kuin kerran viikossa, on muu kuin rajatyöntekijä. Tällaisen henkilön työttömyysvakuutus on siinä maassa, missä hän työskentelee.

Jos henkilö jää kokonaan työttömäksi, hän voi valita, jääkö hän työnhakijaksi ja saa päivärahan työskentelymaan kassasta vai palaako hän asuinmaahansa ja saa päivärahan asuinmaansa työttömyysturvajärjestelmästä (työttömyyskassasta).

Jos henkilö lomautetaan, hänen on ilmoittauduttava työnhakijaksi työskentelymaassa ja haettava päivärahaa työskentelymaan työttömyyskassasta.