Työskentely Pohjoismaissa

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan Pohjoismaissa tehty työ hyväksytään työssäoloehtoon, jos henkilö:

  • on Suomeen muutettuaan liittynyt työttömyyskassan jäseneksi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun hänen työttömyysvakuutuksensa on päättynyt edellisessä Pohjoismaassa
  • esittää työssäoloajalta muusta Pohjoismaasta lomakkeen U1.

Jotta henkilöllä olisi Suomeen palatessaan oikeus ansiopäivärahaan heti työttömäksi työnhakijaksi ilmoittauduttuaan (aikaisintaan kuitenkin jäsenyyden alkamisesta lukien), hänen on palattava Suomeen viiden vuoden kuluessa siitä, kun hänen työttömyysvakuutuksensa Suomessa on päättynyt. Päiväraha määritellään työttömyyttä edeltäneestä työssäoloehdon täyttävästä työstä 34 kalenteriviikon ajalta.

Jos henkilö palaa Suomeen oltuaan yli viisi vuotta poissa Suomen työttömyysvakuutuksen piiristä, on tämäntyöskenneltävä täällä vähintään neljä viikkoa ennen kuin päivärahaa voidaan maksaa. Päiväraha määritellään tällöin vaaditun neljän viikon työn palkasta. Henkilö on työttömyysvakuutuksen piirissä, kun tämä on ollut työssä palkansaajana tai saanut työttömyysetuutena ansiosidonnaista päivärahaa tai peruspäivärahaa (aikaa, jolloin henkilö on saanut työmarkkinatukea tai vuorottelukorvausta ei huomioida).

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa työttömyyskassan jäsenyys on vapaaehtoista, joten kassan jäsenyyttä tulee hakea itse. Vain jäsenyysaikana tehty työ kerryttää ansioturvan edellyttämää työssäoloehtoa.