Työskentely rajatyöntekijänä

Rajatyöntekijäksi katsotaan henkilö, joka asuu eri valtiossa kuin missä käy työssä ja joka käy asuinmaassaan vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijä on vakuutettuna sen maan työttömyysturvajärjestelmässä (työttömyyskassassa), jossa hän työskentelee.

Jos rajatyöntekijä lomautetaan, hänen on haettava päivärahaa siitä maasta, jossa hän työskentelee. Jos rajatyöntekijä jää kokonaan työttömäksi, hänen tulee hakea päivärahaa asuinmaastaan.