Työttömyyden päättyminen

Mikäli päivärahan hakeminen päättyy kokonaan tai määräajaksi, on tästä ilmoitettava hakemuksessa.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottamisesta on ilmoitettava TE-toimistoon. Tämä merkitään myös viimeiseen päivärahahakemukseen ennen työn alkamista.

Vanhuuseläkkeen tai muun päivärahan saamisen estävän etuuden alkamisesta on ilmoitettava kassalle viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä. Jäsen voi halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, jolloin tarvitaan todistus maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta sairauden kestäessä yli kymmenen päivää. Sairaudesta on ilmoitettava hakemuksessa ja hakemuksen liitteeksi on toimitettava päätös sairauspäivärahasta. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä. Kassa voi maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, mikäli jäsen on saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen sairastumistaan.