• Aloitan työnhakuvalmennuksen toukokuussa, mitä merkitsen hakemukseen?

  Silloin, kun jäsen on jossakin työllistymistä edistävässä palvelussa hakemus täytetään normaalisti neljältä kalenteriviikolta ja hakemukseen merkitään palvelun ajalta esimerkiksi työnhakuvalmennus, koulutus ja niin edelleen. Jos hakemukseen täytetään työllistämistä edistävän palvelun ajalta työtön, palautetaan hakemus jäsenelle uudelleen täytettäväksi.

 • Aloitan satunnaisen työn omaehtoisen opiskeluni aikana, miten täytän hakemuksen?

  Hakemukseen merkitään työpäivien kohdalle työssä ja viereiseen sarakkeeseen työtunnit. Liitteeksi toimitetaan palkkatodistus hakemuksen ajalta. Muille haettaville (arki)päiville merkitään omaehtoinen opiskelu.

 • Mitä etuutta minulle maksetaan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta?

  Jos koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, maksetaan ansiopäivärahaa korotetulla ansio-osalla. Tämän lisäksi maksetaan verotonta kulukorvausta (9 euroa tai 18 euroa) maksimissaan viideltä päivältä viikossa. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työllistämistä edistävän palvelun ajalle kassaa sitovan lausunnon, jonka perusteella ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotetulla ansio-osalla.

 • Minulle on maksettu vain normaalia kulukorvausta, miksi en saa kulukorvausta korotettuna?

  Korotettua kulukorvausta maksetaan, jos työllistymistä edistävä palvelu tapahtuu hakijan työssäkäyntialueen ulkopuolella, mistä on maininta työvoimapoliittisessa lausunnossa. Korotettua kulukorvausta voidaan maksaa myös kotikunnan ulkopuolella tapahtuvan palvelun ajalta, jos majoittumisesta aiheutuu hakijalle kustannuksia. Katso myös kohta Kulukorvaus.

 • Olen työvoimakoulutuksessa ja vaimoni saa kotihoidontukea. Miksi puolisoni kotihoidontuki vähentää työttömyysetuuttani?

  Työttömyysturvalain 8 §:n mukaan jäsenen itsensä saama kotihoidontuki vaikuttaa vähentävästi päivärahan määrään. Myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään päivärahasta, jos puoliso ei itse hoida lapsia kotona vaan on esimerkiksi töissä tai opiskelemassa.

 • Olen työvoimakoulutuksessa ja kouluni on suljettuna heinäkuun. Mitä merkitsen hakemukseen ja voinko saada työttömyysetuutta tältä ajalta?

  Koulutuksen loma-ajalta hakemukseen merkitään koulutuksen loma-aika. Päivärahan suuruus on sama, kuin ennen lomaa, mutta koulutuksen loma-ajalta ei makseta kulukorvausta.

 • Työsuhteeni päättyy 30.6., mutta aloitan omaehtoisen opiskelun irtisanomisajalla eli 14.6. Maksetaanko minulle päivärahaa 14.6. alkaen?

  Työttömyysetuutta ei voida maksaa muun muassa irtisanomisajalta eikä taloudellisen etuuden jaksotusajalta. Kassa laskee mahdollisen jaksotusajan työsuhteen päättymisestä lukien ja jaksotuksen päätyttyä tai irtisanomisajan kuluttua alkaa oikeus työttömyysetuuteen mahdollisen viiden päivän omavastuuajan estämättä.

 • Irtisanouduin itse työstäni ja minulle määrättiin karenssi ajalle 12.4 – 8.7. Aloitan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 7.6. Saanko päivärahaa vasta karenssin päätyttyä?

  Työttömyysetuutta voidaan maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssista huolimatta. Muiden edellytysten täyttyessä oikeus työttömyysetuuteen alkaa 7.6. lukien. Kassaan on kuitenkin lähetettävä hakemus (tai vapaamuotoinen selvitys) myös karenssin ajalta eli 12.4. alkaen.         

 • Olen ollut työkokeilussa 1.2. – 30.4. Työkokeilua ei järjestetty arkipyhinä 2.4. eikä 5.4. Mitä kirjoitan hakemukseen?

  Hakemukseen merkitään muille päiville työkokeilu ja arkipyhien kohdalle työtön. Niiltä päiviltä, jolloin palvelua ei ole järjestetty, maksetaan työttömyysetuus, mutta ei kulukorvausta.