• Mikä on lomake U1?

  Henkilö voi tuoda lomakkeella U1 toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tekemänsä työn työssäoloviikot työssäoloehtoon Suomessa. Kyseisellä lomakkeella siirretään toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä kertyneet vakuutus- ja työskentelykaudet toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin.

  Jos olet muuttamassa toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, työttömyyskassa kirjoittaa sinulle pyynnöstäsi lomakkeen U1 jäsenyytesi ajalta toimittamiesi, todistuksen kirjoittamiseen tarvittavien tietojen perusteella.  Ota tässä tilanteessa yhteyttä työttömyyskassaan.

 • Missä tilanteissa tulee toimittaa U1-lomake työttömyyskassalle?

  Kun henkilö on ollut työssä toisessa EU/ETA-maassa, Sveitsissä tai Pohjoismaissa. Lomake kannattaa pyytää ennen muuttoa / paluuta Suomeen ko. maan viranomaiselta. Jos henkilöllä ei ole esittää työsuhteesta U1-lomaketta, työttömyyskassa pyytää ko. maasta tarvitsemansa vahvistuksen vakuutus- ja työskentelykausien siirtämiseksi jäsenen toimittamien todisteiden perusteella.

 • Miten voin lähteä työnhakumatkalle EU:n alueella?

  Harkitessasi työnhakumatkalle lähtöä ota yhteys sekä työttömyyskassaan että TE-toimistoon.

  TE-toimisto katsoo, onko sinulla oikeus lähteä työnhakumatkalle:

  - sinun on oltava kokonaan työtön (ei lomautettu)

  - sinun on oltava työtön työnhakija vähintään 4 kalenteriviikkoa ennen matkaa.

  Työttömyyskassa kirjoittaa sinulle lomakkeen PD U2. Lomaketta on pyydettävä hyvissä ajoin ennen lähtöä, koska alkuperäinen lomake on lähetettävä työnhakijalle itselleen postitse.

 • Olen lähdössä Australiaan vuodeksi, säilyykö oikeuteni ansiosidonnaiseen päivärahaan?

  Jos olet poissa Suomen työmarkkinoilta yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta ilman työttömyysturvalain kannalta hyväksyttävää syytä, menetät oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen hoito, sairaus, opiskelu jne. Poissaoloajalle täytyy olla aina työttömyysturvalain tarkoittama henkilökohtainen hyväksyttävä syy, jotta työssäoloehto säilyisi voimassa. Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan palautuu, kun henkilöllä täyttyy jäsenyysaikana 34 kalenteriviikon työttömyysturvalain mukainen työssäoloehto uudelleen.

  Jos lisäksi työskentelet palkkatyössä ei-sopimusmaassa ainakin osan aikaa ollessasi ei-sopimusmaassa, voidaan ansiopäivärahaa maksaa henkilön palattua Suomeen seuraavin edellytyksin:

  • hän on maksanut jäsenmaksunsa pitänen jäsenyytensä yllä myös alle vuoden kestäneen ei-sopimusmaassa työskentelyn ja oleskelun ajan ja palaa Suomen työmarkkinoille vuoden kuluessa lähdöstään
  • hän on täyttänyt työssäoloehdon ennen ulkomaille lähtöä
  • työskentelystä ei-sopimusmaassa on esitettävä luotettavat todistukset, joista ilmenee työssäoloaika sekä palkkatiedot

  Jos työskentelysi ei-sopimusmaassa kestää yli vuoden, menetät oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan. Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan palautuu, kun henkilöllä täyttyy jäsenyysaikana 34 kalenteriviikon työttömyysturvalain mukainen työssäoloehto uudelleen.

  Muista, että jos sinulla on yli 6 kuukautta kestävä yhtäjaksoinen aika, jolloin olet poissa Suomen työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, vaikka olisitkin osan ajasta työskennellyt ei-sopimusmaassa, menetät oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan. Tässäkin tapauksessa oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan palautuu, kun henkilöllä täyttyy jäsenyysaikana 34 kalenteriviikon työttömyysturvalain mukainen työssäoloehto uudelleen.

  Ei-sopimusmaahan muutettaessa on hyvä olla yhteydessä työttömyyskassaan ennen lähtöä ja tarkistaa, miten tulee toimia, jotta jäsenyys ja päivärahaoikeus säilyisivät.

 • Olen lähdössä vapaaehtoistyöhön ulkomaille, säilyykö oikeuteni ansiosidonnaiseen päivärahaan?

  Kansainvälisten järjestöjen palveluksessa tehtyä työtä ei hyväksytä työssäoloehtoon. Tästä poikkeuksena on työ YK:n rauhanturvaajan, joka hyväksytään työssäoloehdon täyttäväksi työksi. 

  Se aika, jolloin jäsen on työskennellyt sellaisten kansainvälisten järjestöjen palveluksessa, joihin Suomi valtiona/Suomen valtio osallistuu, pidentää henkilön työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Tarkastelujaksoa pidentäviä järjestöjä on esimerkiksi YK ja sen erityisjärjestöt, mutta esimerkiksi Punainen Risti ja erilaiset ystävyysseurat eivät ole, koska nämä eivät ole valtioiden välisiä järjestöjä. Tarkastelujaksolla tarkoitetaan 28 kuukauden aikaa, jolloin jäsenen pitää täyttää 34 viikon työssäoloehto. Enimmillään tarkastelujaksoa voidaan pidentää seitsemän vuotta.