Yrittäjäasiat työttömyysturvassa

Työttömän on ilmoitettava yritystoiminnastaan tai sen aloittamisesta työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja työttömyyskassaan. TE-toimisto ratkaisee, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta.

Halutessaan vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta päätoimisen yrittäjän tulee liittyä esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan. Päätoiminen yrittäjä ei voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi.

Sivutoiminen yritystoiminta ei aseta rajoituksia palkansaajakassaan kuulumiselle. Päivärahan hakijan sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona. Sivutoimisesta yritystoiminnasta saatavat ansiotulot osoitetaan työttömyysturvaetuuksia haettaessa viimeksi vahvistetulla verotuspäätöksellä. Katso myös kohdat Soviteltu päiväraha ja Liitteet.

Tyypillinen sivutoiminen yrittäjä on esimerkiksi palkkatyötä tekevä henkilö, jolla on lisäksi maa- tai metsätalouden ansiotuloja tai muuta pienimuotoista yritystoimintaa.